Turquoise Vase - Round

  • Turquoise Vase - Round

Turquoise Vase - Round

Mouthblown Glass

size: Diameter: 32cm  H: 26cm

Mouthblown Glass

size: Diameter: 32cm  H: 26cm